Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia

  • Solgt

Offentligt udbud jfr. bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Frist for bud: 3. december 2021 kl. 11.00.

Ubebygget grund på 1.339 m2 med meget synlig beliggenhed i krydset Kolding Landevej og Skærbækvej i Taulov.

Fælles indkørsel med naboen, Kolding Landevej 71. Dette areal er på ca. 300 m2. Køber skal tåle, at dette areal i stedet sælges til naboen, med tinglyst vejret for køber af arealet. Såfremt dette sker, vil budsummen blive reduceret tilsvarende.

Region Syddanmark har nedrevet bygningen på grund af forurening efter utæt benzintank. Der er foretaget oprensning af ca. 80% af forureningen. Grunden er herefter delvis kortlagt som en forurenet erhvervsgrund.

Kloak er afproppet ved skel. Der er IKKE tilslutning til vand og el.

Grunden er beliggende i landzone, hvorfor der skal landzonetilladelse til for at opføre bebyggelse på grunden.

Mindstepris: Der er ingen mindstepris. Den anførte udbudspris svarer til mindsteprisen for erhvervsjord i Fredericia Kommune.

Type
Erhverv
Grundareal
1339 m2