Privatlivspolitik og Vilkår

 1. Accept af vilkår
  1. Nærværende vilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved markering af “Kontakt mig” på Mæglers hjemmeside, ved salg af bolig, ved køb af bolig, ved tilmelding til Køberkartotek, ved bestilling af en fremvisning eller en vurdering af en bolig. Interesserede købere, købere, potentielle sælgere og sælgere benævnes i det følgende som “Kunden”
 2. Databehandling
  1. I forbindelse med en Vurdering af en bolig
   1. Giver Kunden Mægler tilladelse til at indhente, behandle og opbevare information om Boligen og dennes ejere, som f.eks. Boligens BBR meddelelse, seneste handler, lokalplaner for området, Google Street View(™) billede.
   2. Giver Kunden Mægler tilladelse til at opbevare og behandle persondata og ovenstående indhentede informationer om nuværende bolig i 24 måneder.
   3. Giver Kunden Mægler tilladelse til at kontakte Kunden vedrørende Vurderingen af boligen (og opfølgning på denne Vurdering) telefonisk, via SMS, via e-mails og via post breve i perioden
   4. Kunden giver Mægler tilladelse til at udarbejde anonymiseret statistisk og lade data fra Vurderingen indgå i denne statistik.
  2. I forbindelse med en Fremvisning af en bolig
   1. Giver Kunden Mægler tilladelse til at indhente, behandle og opbevare information om Kunden og dennes navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse
   2. Giver Kunden Mægler tilladelse til at opbevare og behandle persondata og ovenstående indhentede informationer om nuværende bolig i 24 måneder.
   3. Giver Kunden Mægler tilladelse til at kontakte Kunden vedrørende Fremvisningen af boligen (og opfølgning på denne Fremvisning) telefonisk, via e-mails og via post breve i perioden
   4. Kunden giver Mægler tilladelse til at udarbejde anonymiseret statistisk og lade data fra Fremvisningen indgå i denne statistik.
  3. Ved tilmelding til Køberkartotek
   1. Giver Kunden Mægler tilladelse til at indhente, behandle og opbevare information om Kunden, herunder dennes navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse, nuværende boligform, familiestørrelse, ønskede fremtidig boligform, bankforbindelse samt status om “Køber bevis” eller lignende.
   2. Giver Kunden Mægler tilladelse til at opbevare og behandle persondata og ovenstående indhentede informationer om nuværende situation, notater og ønsker indtil Kunden framelder sig Køberkartoteket igen (Perioden).
   3. Giver Kunden Mægler tilladelse til at kontakte Kunden vedrørende mulige boliger, der matcher Kundens ønsker telefonisk, via SMS, via e-mails og via post breve i perioden
   4. Giver Kunden Mægler tilladelse til at kontakte Kunden telefonisk, via e-mails og via post breve i perioden vedrørende opfølgning på Kundens situation for derigennem at kunne opdatere ønskede fremtidig boligform, “Køber bevis” status med videre
   5. Kunden giver Mægler tilladelse til at udarbejde anonymiseret statistisk og lade data fra Køberkartoteket indgå i denne statistik.
  4. Ved Salg af Bolig
   1. Giver Kunden Mægler tilladelse til at indhente, behandle og opbevare information om Kunden (Personerne), herunder dennes navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse, samt information om boligen blandt andet BBR meddelelse, belåning, restgæld, foto, beskrivelse, ejendomsskat, rapporter (f.eks. tilstandsrapport, energimærkning etc) med videre.
   2. Giver Kunden Mægler tilladelse til at opbevare og behandle persondata og ovenstående indhentede informationer om nuværende bolig, kommunikation og notater i op til 5 år fra den endelige handel er gennemført (Perioden).
   3. Giver Kunden Mægler tilladelse til at kontakte Kunden telefonisk, via SMS, via e-mails og via post breve i perioden vedrørende salget af boligen, herunder f.eks. henvendelser fra interesserede købere, statusmøder og opdateringer, relaterede serviceydelser (f.eks. foto), med videre
   4. Giver Kunden Mægler tilladelse til at videregive information til relevante samarbejdspartnere såsom foto leverandører, medier (f.eks. aviser), bankforbindelse, købers rådgiver, med flere
   5. Kunden giver Mægler tilladelse til at udarbejde anonymiseret statistisk og lade data fra Salget af boligen indgå i denne statistik.
 3. Opbevaring af- og tilgang til data
  1. Mægler benytter underleverandører til behandling og opbevaring af data. Mægler og dennes underleverandører sikrer at data opbevares sikkert indenfor EU’s grænser og dermed EU’s lovgivning.
  2. Mægler, Mæglers ansatte og Mæglers samarbejdspartnere kan få adgang til data, efter at have identificeret sig selv enten personligt eller via et “partner” ID
  3. Kunden kan få adgang til dele af data via “MinSide” ved at bede Mægler om brugernavn og password til dette website. Kunden er ansvarlig for sikker håndtering af denne adgang og skal omgående uden ophold kontakte Mægler såfremt der er mistanke om muligt misbrug af denne adgang.
 4. Sikker kommunikation
  1. Kunden bedes overveje hvilke kommunikationskanaler/metoder denne anvender til at videregive persondata og anden fortrolig data til Mægler. Det er Kundens ansvar at data fra Kunden til Mægler kommunikeres sikkert – Mægler anbefaler Kunden i videst muligt omfang at benytte Mæglers “MinSide” og Mæglers “salgs” website, hvortil kommunikationen foregår via en SSL krypteret forbindelse.
 5. Cookies
  1. En cookie er en lille tekstfil, der gør det muligt at genkende din PC, uden der gemmes personlige data i denne – en cookie kan heller ikke indeholde vira.
  2. Kunden har mulighed for at acceptere at hjemmesiden gemmer cookies på maskinen. Hjemmesiden bruger cookies til at optimere brugeroplevelsen ved f.eks at lave trafiktællinger og analyser af Kundens brug af funktionerne på hjemmesiden, indstillinger og information om tidligere besøg på siden. Hjemmesiden indsætter også cookies fra samarbejdspartnere som f.eks. Google Analytics(™) og Google Adwords(™) (se mere om hvordan Google’s cookies kan fravælges på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)
  3. Fravælger Kunden Cookies, kan oplevelsen blive forringet og enkelte services og sider kan muligvis ikke bruges.
 6. Afmelding
  1. Kunden kan ved henvendelse til Mægler bede om at blive afmeldt Køberkartotek og frabede sig yderligere kommunikation vedrørende fremvisninger og vurderinger.
 7. Sletning
  1. Kunden kan ved henvendelse til Mægler bede denne om at slette indsamlet/afgivet data. Mægler vil i videst mulig omfang slette data under hensyntagen til evt lovgivnings- og revisionsmæssige krav om det modsatte.
  2. Mægler sletter ikke anonymiseret data i diverse statistikker
 8. Gyldighed
  1. Disse Vilkår er gældende fra 1. August 2017 og erstatter alle tidligere vilkår.