Plovfuren , 6000 Kolding

  • Solgt


SKOV- OG NATURGRUND TIL JAGT OG LYSTFISKERI VED KOLDING Å


Skov-  og naturgrund/frijordsareal på ca. 4,3 ha med fredskov – beliggende tæt ved Kolding i kuperet terræn ved Kolding Å.

Arealet er bestående af 4 jordlodder, som er en del af Seest Vesterskov, hvor der er fast bestand af råvildt og god mulighed for due- og andejagt.

Bevoksningen er varierende med forskellige træarter og områder med tætte buske. Ældre opklodset skurvogn.

Et ideelt sted for dig, der værdsætter naturen, og samtidig ønsker mulighed for lystfiskeri, skyde et stykke råvildt eller fælde træ.

Der er gode muligheder for yderligere pleje og udvikling af skov og dyreliv. 

Status som "samlet ejendom" (frijord), og kan derfor købes af næsten alle.

I kommuneplan 2017-2029 er området en del af Seest Fritidslandskab, som er udlagt til Natur- og friluftsområde – der også kan anvendes til rekreative aktiviteter.

Uddrag fra kommuneplanen – side 757 – om anvendelse af område 0829.G1:

Anvendelse generelt:                     Område til fritidsformål

Anvendelse specifikt:                    Natur- og friluftsområde – kan anvendes til rekreative aktiviteter som ridebane, kolonihaver,                                                            idrætsanlæg, spejderaktiviteter, bmx- og bevægelsesprægede aktiviteter

Bebyggelsesprocent:                     Bebyggelse nødvendig for driften tillades.

Max etager:                                     –

Max bygningshøjde:                       –    

Zonestatus:                                     Landzone

Fremtidig zonestatus:                   Landzone

Supplerende bestemmelser:       Eksisterende terræn og beplantningsforhold skal respekteres.

Type
Skovejendom
Grundareal
42933 m2